Tenis Přerov

Ceník

Přehled o všech cenách v našem klubu​

Pro členy

Na sezonú v roce 2024
16.04.2024 – 15.10.2024

členský poplatek s oprávněním hry do 20:00

4400 CZK

členský poplatek s oprávněním hry do 16:00

3100 CZK

členský poplatek od 18-ti do 25-ti let s oprávněním hry do 20:00

2200 CZK

členský poplatek pro děti a mládež do 18-ti let s oprávněním hry do 16:00

300 CZK

vstupní poplatek do klubu od 25-ti let

1500 CZK

šatní skříňka

600 CZK

udržovací poplatek

je určen k zamezení ztráty členství v důsledku dloudobé nemožnosti využití členství v TK

750 CZK

hra člena TK s uhrazeným udržovacím poplatkem

poplatek je ve stejné výši jako pro veřejnost

 

hra člena TK s oprávněním hry do 16:00 po 16:00

poplatek je ve stejné výši jako pro veřejnost

 

cena dvorce pokud člen organizuje turnaj, kde hraje i veřejnost

Cena je uvedena pro 1 kurt na 1 hodinu

 

100 CZK

poplatek trenéra TK za trenérskou činnost

Cena je uvedena pro jednu sezónu

 

4400 CZK

členský poplatek s oprávněním hry do 20:00 4400 CZK
členský poplatek s oprávněním hry do 16:00 3100 CZK
členský poplatek od 18-ti do 25-ti let s oprávněním hry do 20:00 2200 CZK
členský poplatek pro děti a mládež do 18-ti let s oprávněním hry do 16:00 300 CZK
vstupní poplatek do klubu od 25-ti let 1500 CZK
šatní skříňka 600 CZK
udržovací poplatek 750 CZK
je určen k zamezení ztráty členství v důsledku dloudobé nemožnosti využití členství v TK
hra člena TK s uhrazeným udržovacím poplatkem
poplatek je ve stejné výši jako pro veřejnost
hra člena TK s oprávněním hry do 16:00 po 16:00
poplatek je ve stejné výši jako pro veřejnost
cena dvorce pokud člen organizuje turnaj, kde hraje i veřejnost 100 CZK
Cena je uvedena pro 1 kurt na 1 hodinu
poplatek trenéra TK za trenérskou činnost 4400 CZK
Cena je uvedena pro jednu sezónu

Členské poplatky prosím hraďte bezhotovostním převodem na níže uvedený účet

Údaje k platbám
Číslo účtu
25939831/0100
Variabilní symbol
Vaše rodné číslo
Konstantní symbol
308
Zpráva pro příjemce
Vaše jméno a příjmení

Pro veřejnost

Na sezonú v roce 2024
16.04.2024 – 15.10.2024

60 minut

Kurt do 16:00

280 CZK

90 minut

Kurt do 16:00

420 CZK

60 minut

Kurt od 16:00

320 CZK

90 minut

Kurt od 16:00

480 CZK

60 minut s trenérem

Kurt do 16:00

120 CZK

90 minut s trenérem

Kurt do 16:00

180 CZK

60 minut s trenérem

Kurt od 16:00

150 CZK

90 minut s trenérem

Kurt od 16:00

300 CZK

60 minut pro školy

od 8:00 do 16:00

50 CZK

60 minut betonový kurt

V sobotu

140 CZK

90 minut betonový kurt

V sobotu

210 CZK

60 minut betonový kurt

150 CZK

90 minut betonový kurt

225 CZK

Startovné na turnaji klubu

Cena je uvedená na osobu

200 CZK

60 minut 280 CZK
Kurt do 16:00
90 minut 420 CZK
Kurt do 16:00
60 minut 320 CZK
Kurt od 16:00
90 minut 480 CZK
Kurt od 16:00
60 minut s trenérem 120 CZK
do 16:00
90 minut s trenérem 180 CZK
do 16:00
60 minut s trenérem 150 CZK
od 16:00
90 minut s trenérem 300 CZK
od 16:00
60 minut pro školy 50 CZK
od 8:00 do 16:00
60 minut betonový kurt 140 CZK
V sobotu
90 minut betonový kurt 210 CZK
V sobotu
60 minut betonový kurt 150 CZK
90 minut betonový kurt 225 CZK
Startovné na turnaji klubu 200 CZK
Cena je uvedená na osobu

Permanentky

Pro dvouhru – 10 her

Cena je uvedená za osobu. Hra je možná denně do 20:00. Doba hry je 60 minut.

1300 CZK

Pro čtyřhru – 15 her

Cena je uvedená za osobu. Hra je možná denně do 20:00. Doba hry je 90 minut.

1600 CZK

Pro dvouhru - 10 her 1300 CZK
Cena je uvedená za osobu. Hra je možná denně do 20:00. Doba hry je 60 minut.
Pro čtyřhru - 15 her 1600 CZK
Cena je uvedená za osobu. Hra je možná denně do 20:00. Doba hry je 90 minut.

Ceny kurtů v hale TK

Do 15.04.2024

V sobotu, neděli a o státních svátcích se v hale TK nehraje.
Rezervace prosím dojednejte s místopředsedou klubu p. L. Kužílkem, tel. 608 620 193.

60 minut

Od 8:00 do 13:00

420 CZK

90 minut

Od 8:00 do 13:00

630 CZK

60 minut

Od 13:00 do 16:30

460 CZK

90 minut

Od 13:00 do 16:30

690 CZK

60 minut

Od 16:30 do 21:00

520 CZK

90 minut

Od 16:30 do 21:00

780 CZK

60 minut s trenérem

Pro členy a členky

300 CZK

60 minut s trenérem

Pro veřejnost

330 CZK

60 minut 420 CZK
Od 8:00 do 13:00
90 minut 630 CZK
Od 8:00 do 13:00
60 minut 460 CZK
Od 13:00 do 16:30
90 minut 690 CZK
Od 13:00 do 16:30
60 minut 520 CZK
Od 16:30 do 21:00
90 minut 780 CZK
Od 16:30 do 21:00
60 minut s trenérem 300 CZK
Pro členy a členky
60 minut s trenérem 330 CZK
Pro veřejnost

Rezervace kurtu a platba

Veřejnost může rezervovat kurt telefonicky, č. tel. 723 324 141, denně od 14.30 do 19.00 hod. nebo osobně v recepci sportovní haly. Platbu rezervovaného kurtu provádějte prosím zásadně před zahájením hry.

Platba v průběhu hry na kurtu je s přirážkou k platbě ve výši 20,- Kč.

Pro zájemce o členství

Pokud máte zájem stát se členem Tenisového klubu Přerov, spolek zašlete prosím žádost o přijetí za člena klubu, volnou formou (stačí jedna věta). Hlavně prosím uveďte nacionále, r.č., trvalé bydliště, telefon a email.   
Žádost adresujte na email klubu : info@tenisprerov.cz.

Máte otázky?

Neváhejte nás kontaktovat přes telefon nebo emailem.